Category: Bez kategorii

Rekolekcje Wielkopostne z Katedry

Przygotowując się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego Radio Plus Radom, Telewizja Dami i Parafia katedralna w Radomiu zapraszają wszystkich wiernych do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. W niedzielę o 12.30, a od poniedziałku do środy o 18.00 transmitować będziemy Msze święte z radomskiej katedry. Nauki rekolekcyjne wygłosi ksiądz bp Henryk Tomasik, Pasterz Kościoła Radomskiego. W tym trudnym …

Kontynuuj czytanie

Informacja dla parafian Katedralnych

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KANCELARIA PARAFIALNA JEST ZAMKNIĘTA WSZYSTKIE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE W GODZINACH URZĘDOWANIA Poniedziałek – Sobota 10.00 – 12.00 Poniedziałek – Piątek 16.00 – 17.30 KANCELARIA tel.: 48 362-76-67 Konto BGŻ S.A. o/Radom 52 2030 0045 1110 0000 0016 5330 Dziękujemy za wszelkie ofiary na potrzeby katedry, Bóg zapłać! email: katedra@radom.opoka.org.pl

Ważny komunikat…

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób. Z przykrością stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie spełnić w naszej świątyni na Mszy świętej wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do tej liczby. W związku z nowymi …

Kontynuuj czytanie

Rocznica śmierci Biskupa Materskiego

24 marca przypada VIII rocznica odejścia pierwszego biskupa radomskiego Edwarda Materskiego. Był wytrawnym katechetą, powstańcem warszawskim, inicjatorem budowy wielu kościołów, pomysłodawcą wielu dzieł w diecezji radomskiej jak Tygodnik Ave czy Katolickie Radio Radomskie Ave – dziś Radio Plus Radom. Biskup Edward Materski, pierwszy biskup radomski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie. W czasie …

Kontynuuj czytanie

Komunikat ks. Biskupa Henryka

Drodzy Siostry i Bracia Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej …

Kontynuuj czytanie

Ważna informacja dla parafian…

Drodzy Parafianie i wszyscy Ci, którzy jesteście związani z naszą parafialną wspólnotą Wszyscy w tym czasie przechodzimy przez czas próby i próba ta dotyczy nas osobiście ale też i wspólnoty parafialnej oraz całego Kościoła. Mamy też na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas. Z przykrością stwierdzam, że nie jesteśmy w stanie …

Kontynuuj czytanie

Modlitwa o ustanie epidemii

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA W Katedrze Radomskiej odmawiana po każdej Mszy Świętej Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej …

Kontynuuj czytanie