Caritas

Opiekun : ks. Sławomir Ziółek

Parafialny Zespół Caritas Parafii Katedralnej liczy 27 członków. Wolontariusze pełnią dyżur w kancelarii parafialnej w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 – 12.00.

Na podstawie zgłoszeń, w 2005 roku przeprowadzono 226 wizyt u rodzin potrzebujących pomocy. W 2005 roku liczba osób, którym udzielano pomocy w kartotece Parafialnego Zespołu Caritas to 1.400 osób.

Wolontariusze Parafialnego Zespołu Caritas uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji „Podziel się posiłkiem”; oraz„Świąteczna zbiórka żywności”. Przygotowano 280 paczek dla dzieci, które wręczał św. Mikołaj po Mszy o godzinie 18.00 5 XII 2005r. oraz 11 XII 2005r. Po Mszy świętej o godzinie 15.00 w intencji osób niepełnosprawnych, wręczono 85 paczek.

Z programu PEAD dostarczania żywności dla najbardziej potrzebujących korzystało przez cały rok 1.400 osób. Wydano żywność na kwotę 214.738,75 zł. Wydano paczki świąteczne dla 350 rodzin.

W okresie bożonarodzeniowym dla 220 dzieci, zorganizowano spotkanie świąteczne w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Słowackiego. Dzieci uczestniczyły w konkursach, zabawach, posiłku, otrzymały paczki, które wręczył im św. Mikołaj.

Parafia jest uczestnikiem Zespołu d/s Wspierania Aktywności Lokalnej i Profilaktyki Środowiskowej dla dzielnicy Śródmieście.

Prezesem Parafialnego Zespołu Caritas jest ks. Sławomir Ziółek
Kontakt:

Parafialny Zespół ,,CARITAS” Parafii Katedralnej
26-610 Radom, ul. Sienkiewicza 13
Konto: Kredyt Bank S. A. O/Radom 49 1500 1647 1216 4004 3144 0000