Życzenia Biskupów Radomskich

Drodzy Bracia i Siostry

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia Oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (por. Mdr 18, 14-15), odczytuje prawdę, o której mówi Święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem. „… przez wcielenie swoje, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”– przypominał nam Św. Jan Paweł II ( Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za Tajemnicę Wcielenia życzymy Drogim Słuchaczom Radia Plus Radom dużo światła z nieba i głębokiego przeżywania prawdy, o której śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc truchleje … A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami” …. „Narodzony Boży Syn,Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu, odkupienie win”. Życzę pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: : „Cicha noc, święta noc,pokój niesie ludziom wszem …”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: ordynariusz bp Henryk Tomasik, bp Piotr Turzyński i bp Adam Odzimek. 

Radosław Mizera/Radio Plus Radom

IV Niedziela Adwentu

W najbliższy wtorek obchodzimy Wigilię Bożego  Narodzenia.  Z racji wieczerzy wigilijnej nie ma Mszy świętej o godz. 18.oo ! O północy zapraszamy na Pasterkę. W uroczystość Bożego Narodzenia nie ma Mszy świętej o godz. 6.oo. Pozostałe Msze święte jak w każdą niedzielę. W drugi dzień świąt wspominamy św. Szczepana. Msze święte jak w każdą niedzielę. Taca tego dnia jest przeznaczona na KUL.

Odwiedziny chorych przed Świętami

Chorych w ich domach odwiedzimy w poniedziałek 23 grudnia w godzinach przedpołudniowych.
Adresy chorych zgłaszamy w zakrystii i kancelarii.

III Tydzień Adwentu

Wigilia dla Radomian

Jak co roku przeżywać będziemy spotkanie opłatkowe mieszkańców Radomia. Ks. Biskup Ordynariusz serdecznie zaprasza wszystkich Radomian na Mszę Świętą do Radomskiej Katedry w niedzielę 15 grudnia o godz. 15.00. Po Eucharystii przejście na plac przed Urzędem Miejskim, by tam otrzymać Betlejemskie Światło Pokoju, dzielić się opłatkiem i wspólnie kolędować.      

Opłatki na stół wigilijny

W zakrystii, w kancelarii parafialnej i Księgarni Maryjackiej można nabyć wigilijne świece. Są też pobłogosławione opłatki na nasz stół wigilijny, które rozprowadzają Siostry Zmartwychwstanki i Siostry Służki NMP Niepokalanej. Nikt poza nimi nie został upoważniony do rozprowadzania opłatków na terenie naszej parafii !

II Tydzień Adwentu

Zapraszamy wszystkich a szczególnie dzieci oraz kandydatów do bierzmowania na wspólne czuwanie adwentowe poprzez udział w Roratach. Roraty dla dzieci w dni powszednie Adwentu są o godz. 18.oo  a dla dorosłych o 6.oo.