Rocznica pobytu Jana Pawła II w Radomiu

W 29 rocznicę pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu zostanie odprawiana Msza Święta w Katedrze o godz. 18.00 pod przewodnictwem bp Henryka Tomasika.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Biskup odwołał dyspensę

„Kościół żyje dzięki Eucharystii. Ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła – uczył nas św. Jan Paweł II. Ofiara eucharystyczna jest bowiem „źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego”. Tak brzmi niezmienne nauczanie Kościoła. Uwzględniając aktualne decyzje władz państwowych, stosownie do wskazań Przewodniczącego Konferencji Episkopatu zawartych w Komunikacie z dnia 27 maja 2020 roku – odwołuję dyspensę dotyczącą zwolnienia z obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej. Udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej jest wyrazem naszej wdzięczności wobec Jezusa Chrystusa za całe dzieło zbawienia świata. Jest także wyznaniem naszej wiary i wierności Chrystusowi.

Drodzy Siostry i Bracia! Do uroczystości Trójcy Świętej, do 7 czerwca trwa okres wielkanocnej spowiedzi i Komunii Świętej. Zapraszam do tego ważnego wyznania wiary i wierności Chrystusowi przez wypełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej.

Drodzy Rodzice! Pomóżmy dzieciom i młodzieży w wypełnieniu obowiązku spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej. Wsłuchajmy się w informacje podawane przez naszych Duszpasterzy dotyczące obecności kapłanów w konfesjonale.

W tym czasie doświadczenia prawdy mówiącej o tym, że człowiek nie jest wszechmocny – konieczne jest nasze pogłębienie wiary i kontaktu z Chrystusem, który żyje i czeka na każdego z nas. Niech Pan Bóg błogosławi wszystkim na drodze wyznawania wiary i realizowania odnowy duchowej.

                                                                            + Henryk Tomasik Biskup Radomski

Wigilia Zesłania Ducha Świętego

W dniach od 30 maja do 6 czerwca odbędzie się VIII. Tydzień Ewangelizacyjny. Zainauguruje go Msza św. w Wigilie Zesłania Ducha Świętego o godz. 20.30 w radomskiej katedrze, której będzie przewodniczył bp Henryk Tomasik. Wspólnoty charyzmatyczne Diecezji Radomskiej zapraszają do włączenia się w spotkania, które w dużej mierze – z racji stanu epidemii – odbędą się za pośrednictwem transmisji w internecie.

Święcenia Kapłańskie w Katedrze

W sobotę, 30 maja, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 bp Henryk Tomasik udzieli święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu 4 diakonom, którzy zakończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.

Maj – miesiąc Maryjny

Zapraszamy na nabożeństwa majowe do katedry codziennie godz.17.30.

Zapraszamy do modlitwy online

Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwach i mszach online. 

Msze św. w tygodniu:

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 18.00

Msze św. w niedzielę i święta:

6.00, 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30, 18.00, 20.00