Rocznica śmierci Biskupa Materskiego

24 marca przypada VIII rocznica odejścia pierwszego biskupa radomskiego Edwarda Materskiego.

Był wytrawnym katechetą, powstańcem warszawskim, inicjatorem budowy wielu kościołów, pomysłodawcą wielu dzieł w diecezji radomskiej jak Tygodnik Ave czy Katolickie Radio Radomskie Ave – dziś Radio Plus Radom.

Biskup Edward Materski, pierwszy biskup radomski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił posługę duszpasterską jako kleryk. 20 kwietnia 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie. 29 października 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 1968 r. Od 28 marca 1981 r. był biskupem sandomierskim, a od 3 października 1981 r.  biskupem sandomiersko – radomskim. 25 marca 1992 r., po reorganizacji diecezji polskich, objął pieczę nad Kościołem radomskim jako pierwszy biskup diecezji radomskiej. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1999 r. W latach 1966-1988 był wykładowcą katechetyki formalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Bp Edward Materski był opiekunem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Zmarł 24 marca 2012 r. w Radomiu. Troszczył się o katechetów i rozwój katechezy, był organizatorem wielu nowych parafii. Otwarty na wyzwania współczesności powołał do życia Katolickie Radio Radomskie Ave i Tygodnik Ave. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Biskup Edward Materski zmarł 24 marca 2012 roku w Radomiu. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Zachęcamy do modlitwy w intencji śp. bpa Edwarda Materskiego. Msza Święta w Katedrze o godz. 18.00.

Elżbieta Warchoł/Radio Plus Radom

Komunikat ks. Biskupa Henryka

Drodzy Siostry i Bracia

Chrześcijanin z wiarą przyjmuje każde trudne doświadczenie życiowe i stara się o to, aby przeżywać je w łączności z Ofiarą Chrystusa. Pomocą w takim przeżywaniu trudnych sytuacji jest zawsze modlitwa. Zawierzamy nasze trudne sytuacje Miłosiernemu Bogu, który jest wszechmocny i rządzi światem w sobie właściwy sposób.  Modlimy się za wstawiennictwem Królowej Polski, św. Józefa Opiekuna Kościoła i naszych świętych Patronów o miłosierdzie dla nas i świata całego oraz o uwolnienie od epidemii. Modlitwa jest pierwszym zadaniem wynikającym z naszego chrześcijańskiego powołania. Wiele razy w dziejach naszego narodu doświadczyliśmy mocy wielkiej, wspólnej modlitwy.

Dziękujemy za to „wspólne trwanie na modlitwie”; za suplikacje oraz modlitwę różańcową w łączności duchowej z kapłanami i siostrami zakonnymi. Bardzo proszę o modlitwę w intencji służb medycznych i osób zaangażowanych w obronę zdrowia Polaków. Wszystkim służbom medycznym składamy wyrazy głębokiego szacunku i wielkiej wdzięczności za ogromny trud wkładany w pracę, której celem jest troska o zdrowie nas wszystkich. Dziękujemy władzom państwowym, ratownikom medycznym, lekarzom, pielęgniarkom, pracownikom przychodni i laboratoriów, salowym, pracownikom administracji szpitali i przychodni, pracownikom stacji sanitarno-epidemiologicznym, wolontariuszom oraz wszystkim zaangażowanym w leczenie i ochronę naszego zdrowia.

W czasie trwania epidemii stosujemy się do wskazań służb państwowych i sanitarnych śledząc na bieżąco nowe komunikaty.

Od V Niedzieli Wielkiego Postu będą prowadzone rekolekcje przez Radio Plus Radom oraz przez internet. Radio Plus Radom od 16 marca br. codziennie, o godz. 18.45, emituje „Duchowy Poradnik Koronawirusowy”, w którym zachęca słuchaczy do otwarcia swoich serc na działanie Pana Boga. O godz. 19.45 słuchacze mają szansę uczestniczyć w „Rekolekcjach o dojrzałości” przygotowanych przez o. Wojciecha Jędrzejewskiego, dominikanina. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, którą prowadzą także inne media.

Przypominamy, że według obowiązującego prawa kościelnego czas na spełnienie obowiązku spowiedzi i Komunii wielkanocnej trwa do Niedzieli Trójcy Świętej, tj. do 7 czerwca br.

Jerycho Rodzin jest tymczasem zawieszone. Termin rozpoczęcia Jerycha Rodzin zostanie podany w terminie późniejszym.

Biskup Henryk Tomasik

Ważna informacja dla parafian…


Drodzy Parafianie i wszyscy Ci,
którzy jesteście związani z naszą parafialną wspólnotą

Wszyscy w tym czasie przechodzimy przez czas próby i próba ta dotyczy nas osobiście ale też i wspólnoty parafialnej oraz całego Kościoła. Mamy też na względzie wzajemną odpowiedzialność za zdrowie i życie każdego z nas. Z przykrością stwierdzam, że nie jesteśmy w stanie spełnić w naszej świątyni na niedzielnej Mszy świętej wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do 50 osób .

Prosimy więc o zrozumienie ograniczenia możliwości uczestnictwa wiernych  w dzisiejszych mszach świętych do osób zamawiających intencję mszalną. Dlatego nasz apel: Pozostańcie w swoich domach!

Dzięki dyspensie naszych pasterzy możecie uczestniczyć w licznych transmisjach nabożeństw za pośrednictwem radia i telewizji czy internetu w swoich domach, nie popełniając żadnego grzechu. Nieuczestniczenie we mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Prawdziwa pobożność współdziała z troską o innych i dla innych nie może być zagrożeniem.

W dni powszednie, kiedy do kościoła przychodzi mniej osób msze św. będą sprawowane tak, jak dotychczas o ile nie będą ogłoszone nowe zarządzenia. W dzień powszedni katedra będzie otwarta od 6.oo do 18.3o a w niej możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 8.3o do 17.45.

Transmisja mszy świętych przez Radio Plus Radom od poniedziałku do soboty jest o godz. 6.oo; w niedzielę o 12.3o a o 17.oo Gorzkie Żale. Transmisja mszy świętej przez telewizję Dami w niedzielę o 12.3o. Zachęcamy do korzystania z tych transmisji. Prosimy o wyrozumiałość, cierpliwość i ufność. Pamiętajmy też w modlitwach o chorych, tych, którzy się źle mają i służbach medycznych. Zapraszamy do duchowej łączności z nami w czasie modlitwy różańcowej codziennie o godz. 20.3o.

Zostają zawieszone aż do odwołania wszystkie spotkania grup duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywające się na terenie parafii katedralnej oraz nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i młodzieży. Zachęcamy naszych parafian i wszystkich do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanej z nim choroby.

 

                                                                       Ks. Proboszcz i duszpasterze katedralni.

Modlitwa o ustanie epidemii

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA

W Katedrze Radomskiej odmawiana po każdej Mszy Świętej

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie,
aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń

i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię.
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym

i pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł.
Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby,

pociesz ich rodziny.
Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus,
inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał,
czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia,
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami,
prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen.

Święty Sebastianie, módl się za nami
Święta Franciszko Rzymianko,
Święty Rochu,
Święta Rozalio,
Święty Karolu Boromeuszu,

Śpiew Suplikacji:

Święty Boże! Święty mocny! Święty nieśmiertelny!
Zmiłuj się nad nami.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Wybaw nas Panie.
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Zachowaj nas Panie.
My grzeszni ciebie Boga prosimy,
Wysłuchaj nas Panie.

(modlitwa Bp Roman Pindel)

Bp Henryk Tomasik udziela dyspensy

Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego Biskup Radomski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

Ordynariusz zachęca zarazem wszystkich do śpiewu Suplikacji po każdej mszy świętej w intencji ofiar koronawirusa i chorych, a także do udziału we Mszy świętej za pośrednictwem radia i telewizji.

Przypominamy, że Radio Plus Radom transmituje mszę świętą z katedry Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30, a w dni powszednie o godz. 6.00.

Ważna informacja…

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i zagrożeniem epidemiologicznym, a mając na uwadze zdrowie i dobro naszych parafian zawieszamy do odwołania wszystkie spotkania grup duszpasterskich dzieci, młodzieży i dorosłych, odbywające się na terenie parafii katedralnej.

Z duszpasterskim pozdrowieniem

Proboszcz parafii – ks. Krzysztof Ćwiek

Jak przyjmować komunię św. na rękę