Przygotowanie do małżeństwa

Informacje dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa

W miesiącach w lipcu i sierpniu przy parafii katedralnej została uruchomiona Poradnia Rodzinna dla narzeczonych. Jest ona czynna w każdą sobotę w godzinach od 10.00 do 12.00 w Sali konferencyjnej na I piętrze przy ul. Sienkiewicza 13.

Wymagane dokumenty:

1.   Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);

2.   Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);

3.   Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim lub świadectwo z pozytywną oceną z religii z ostatniej klasy szkoły średniej;

4.   Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy);

5.   Dowód osobisty;

  1. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza z parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią.

Katechizacja przedślubna

 

Przygotowanie do małżeństwa: 4 lipca – 12 września 2020.

Kolejna edycja spotkań z narzeczonymi przygotowującymi się do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego rozpocznie się 4 lipca, a zakończy się dniem skupienia dla narzeczonych, w drugą sobotę września (12 września 2020 roku.).

W Wydziale Duszpasterstwa Rodzin znajdują się materiały dla prowadzących spotkania z narzeczonymi oraz Wyprawki dla narzeczonych. Dodatkowe informacje będą podane pod koniec czerwca.

 

Ks. Sławomir Adamczyk

Duszpasterz Rodzin Diecezji Radomskiej

           

            Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

            Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

            Drugą formą przygotowania do sakramentu małżeństwa jest uczestnictwo w spotkaniach weekendowych. Ze względu na sposób prowadzenia spotkań konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Kurs stanowi integralną całość, dlatego wymagane jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

 

Terminy dni skupienia

w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia

(w godzinach: 10.00-13.00):

 

                                      12.09.2020 r.

                                      05.12.2020 r.

 

Terminy najbliższych spotkań małżeńskich:

 

Katechezy w ramach 10 spotkań małżeńskich

 

  Rok 2020

            I          – 03.01.2020 – 06.03.2020

            II         – 27.03.2020 – 12.06.2020

            III       – 10.07.2020 – 11.09.2020

            IV       – 02.10.2020 – 04.12.2020

 

            Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).

Spotkania weekendowe

Rok 2020

            I          – 21-22.02.2020 oraz  28-29.02.2020

            II         – 17-18.04.2020 oraz  24-25.04.2020

          III       – 02-03.10.2020 oraz  09-10.10.2020

            IV       – 13-14.11.2020 oraz  20-21.11.2020

           

            Spotkania te odbywać się będą w Centrum Młodzieży „ARKA” przy ul. Kelles-Krauza 19. Każdy cykl będzie się składał z dwóch bloków piątkowo-sobotnich: piątek- 18.00-21.00; sobota – 9.00-15.00. Zapisy do wyczerpania wolnych miejsc. Szczegółowe informacje na stronie Parafii św. Wacława: www.waclaw.radom.pl