Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa

Informacje dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii katedralnej należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Dowód osobisty.
 2. . Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielany (ważna 6 miesięcy).
 3. Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce).
 4.  Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).
 5. . Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa z ostatniej klasy szkoły średniej.
 6. Zaświadczenie z katechizacji przedślubnej odbytej w formie 10 spotkań lub
  w formie weekendowej zakończonej Dniem Skupienia w Sanktuarium w Błotnicy.
 7. Licencja z parafii narzeczonej (lub narzeczonego) jeżeli oboje narzeczeni mieszkają
  poza parafią katedralną
  .

PORADNIA RODZINNA czynna w poniedziałki:

Dla narzeczonych:   1630− 1830
(W lipcu i sierpniu dodatkowo w soboty od 1000– 1200)

I KONFERENCJA        1630 – 1715

II KONFERENCJA       1715 – 1745

III KONFERENCJA       1745 – 1830

Dla małżeństw:            1830 − 1900

Narzeczeni, którzy zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej na trzy nauki przedślubne trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Katechizacja przedślubna

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie.  Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa. Drugą formą przygotowania do sakramentu małżeństwa jest uczestnictwo w spotkaniach weekendowych. 

Ze względu na sposób prowadzenia tych spotkań konieczna jest obecność obojga narzeczonych. Kurs stanowi integralną całość dlatego wymagane jest uczestnictwo we wszystkich spotkaniach.

———————————————————————————-

Terminy dni skupienia w sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia: 

(w godzinach: 10.00-13.00):

14.09.2019 r.

07.12.2019 r.

07.03.2020 r.

13.06.2020 r.

12.09.2020 r.

05.12.2020 r.

Oto terminy najbliższych spotkań małżeńskich:

Katechezy w ramach 10 spotkań małżeńskich

  Rok 2019

III        – 12.07.2019 – 13.09.2019

IV        – 27.09.2019 – 06.12.2019

  Rok 2020

I          – 03.01.2020 – 06.03.2020

II         – 27.03.2020 – 12.06.2020

III        – 10.07.2020 – 11.09.2020

IV        – 02.10.2020 – 04.12.2020

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini)  ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).


Kursy weekendowe

Rok 2019

III        – 13-14.09.2019 oraz  20-21.09.2019

IV        – 22-23.11.2019 oraz  29-30.11.2019

 Rok 2020

I          – 21-22.02.2020 oraz  28-29.02.2020

II         – 17-18.04.2020 oraz  24-25.04.2020

III        – 02-03.10.2020 oraz  09-10.10.2020

IV        – 13-14.11.2020 oraz  20-21.11.2020

Spotkania te odbywać się będą w Centrum Młodzieży „ARKA” przy ul. Kelles-Krauza 19. Każdy cykl będzie się składał z dwóch bloków piątkowo-sobotnich (piątek- 18.00-21.00; sobota – 9.00-16.00). Zapisy do wyczerpania wolnych miejsc na stronie Parafii św. Wacława – www.waclaw.radom.pl.