Sakrament bierzmowania

Parafia Katedralna pw. Opieki NMP w Radomiu

w roku katechetycznym 2018/2019

organizuje przygotowania do przyjęcia SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

dla:

młodzieży klas trzecich gimnazjum

oraz

młodzieży klas ósmych szkoły podstawowej

 

Rozpoczynamy przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas ósmych szkoły podstawowej zamieszkałych na terenie naszej parafii. Rodzice mogą zapisywać swoje dzieci w kancelarii parafialnej w tym i w następnym tygodniu we wtorek (4 IX i 11 IX) i środę (5 IX i 12 IX) w godzinach 16.00 – 17.30.

Przy zgłoszeniu Rodzice deklarują przynależność Dziecka do określonej grupy. Spotkania w grupach będą się odbywać w salce parafialnej w poniedziałki i czwartki o godzinie 16.30.

Kandydaci powinni zaopatrzyć się w „Katechizm z pytaniami do Bierzmowania” oraz w „Indeks dla Bierzmowanych” (można je nabyć m.in. w Księgarni Maryjackiej nieopodal Katedry).

Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do:

  1. regularnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii w niedziele i święta nakazane (Msza św. o 9.30),
  2. regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty w pierwsze piątki miesiąca (spowiedź w godzinach 16.30 – 18.30),
  3. sumiennego uczestnictwa w katechezie szkolnej i zdania obowiązującego materiału z Katechizmu (pytania zdawane są w szkołach u swojego katechety),
  4. regularnego uczestnictwa w spotkaniach w grupach (wyznaczone poniedziałki lub czwartki o 16.30 w salce parafialnej),
  5. uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (grudzień), szkolnych rekolekcjach wielkopostnych (27 – 29 marca 2019r.), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz w nabożeństwach majowych.

W niedzielę 16 września na Mszy św. o godz. 9.30 nastąpi obrzęd przyjęcia kandydatów, złożenie na ręce Ks. Proboszcza „Deklaracji Kandydata”, a po zakończeniu Mszy św. krótkie spotkanie z Rodzicami Kandydatów,

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii katedralnej są Rodzice Kandydatów, katecheci oraz ks. Rafał Kamiński.

 

 

 W Katedrze Radomskiej każdego 16. dnia miesiąca udzielany jest sakrament bierzmowania podczas Mszy świętej o godz. 18.00.

Wspomniana możliwość przyjęcia sakramentu dotyczy osób, które z różnych względów nie przyjęły sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w latach katechizacji szkolnej. Kandydaci przybywają do katedry kwadrans przed godz. 18.00 z następującymi dokumentami ze swojej parafii:

  • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu chrztu
  • poświadczenie o sakramencie pokuty.

 

Wzór dokumentów do bierzmowania

Diecezja Radomska                                                                     ………………., dnia ………………

Parafia …………………………………………

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania …………………………………………………………

                                                                                                                Imię i nazwisko

Zamieszkałemu/łej ………………………………………… w parafii …………………..………………

                                                                      Adres                                              parafia  zamieszkania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania prowadził w grupie / indywidualnie

………………………………………..……..…………… w dniach ………..………………

                          Imię i nazwisko księdza

Kandydat/ka przystąpił/a do sakramentu pojednania…………………………………………………

                                                                                                              data i podpis spowiednika

Zobowiązuję się przekazać zawiadomienie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
do parafii chrztu 
bierzmowanego.                     ……………………………

                                                                                      Podpis księdza przygotowującego

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Parafia Katedralna pw. Opieki NMP

26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 13

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

Imię z bierzmowania …………………………………………………………………………..………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………

Data i miejsce chrztu …………………………………………………………………………………

Nr aktu chrztu …………………………………………………………………………………………

Świadek bierzmowania ………………………………………………………………………………

Miejsce i data bierzmowania Katedra w Radomiu, dnia. ………………..……………….…………

Szafarz bierzmowania ………………………………………

                                                                                     ……………………………………………………

                                                                                                     Podpis duszpasterza katedralnego