Sakrament bierzmowania

 BIERZMOWANIE w parafii katedralnej pw. Opieki NMP w Radomiu

dla młodzieży klas trzecich gimnazjum w roku katechetycznym 2017 / 2018

 

Rozpoczynamy przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przez uczniów klas trzecich gimnazjum zamieszkałych na terenie naszej parafii. Rodzice mogą zapisywać swoje dzieci w kancelarii parafialnej w tym i w następnym tygodniu we wtorek (5 IX i 12 IX) i środę (6 IX i 13 IX) w godzinach 16 – 17.30.

Przy zgłoszeniu Rodzice deklarują przynależność Dziecka do określonej grupy. Spotkania w grupach będą się odbywać w salce parafialnej w poniedziałki i czwartki o godzinie 16.30.

Kandydaci powinni zaopatrzyć się w „Katechizm z pytaniami do Bierzmowania” oraz w „Indeks dla Bierzmowanych” (można je nabyć m.in. w Księgarni Maryjackiej nieopodal Katedry).

Kandydaci przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do:regularnego uczestnictwa w Sakramencie Eucharystii w niedziele i święta nakazane (Msza św. o 9.30),

  • regularnego przystępowania do Sakramentu Pokuty w pierwsze piątki miesiąca (spowiedź w godzinach 16.30 – 18.30),
  • sumiennego uczestnictwa w katechezie szkolnej i zdania obowiązującego materiału z Katechizmu (pytania zdawane są w gimnazjum u swojego katechety),
  • regularnego uczestnictwa w spotkaniach w grupach (wyznaczone poniedziałki lub czwartki o 16.30 w salce parafialnej),
  • uczestniczenia w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (grudzień), szkolnych rekolekcjach wielkopostnych (7 – 9 marca 2018r.), Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post) oraz w nabożeństwach majowych.

W niedzielę 17 września na Mszy św. o godz. 9.30 nastąpi obrzęd przyjęcia kandydatów, złożenie na ręce Ks. Proboszcza „Deklaracji Kandydata”, a po zakończeniu Mszy św. krótkie spotkanie z Rodzicami Kandydatów,

Odpowiedzialnym za przygotowanie młodzieży do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w parafii katedralnej są Rodzice Kandydatów oraz ks. Rafał Kamiński.

Spotkania w salce parafialnej o 16.30:

18 / 21 września,

9 / 12 października,

16 / 19 października,

06 / 9 listopada,

13 / 16 listopada,

04 / 07 grudnia,

11 / 14 grudnia,

 

Pierwsze piątki miesiąca (spowiedź w godz. 16.30 – 18.00):

6 października,

3 listopada,

1 grudnia,

5 stycznia,

2 lutego,

2 marca,

6 kwietnia,

4 maja,

1 czerwca.

 

 W Katedrze Radomskiej każdego 16. dnia miesiąca udzielany jest sakrament bierzmowania podczas Mszy świętej o godz. 18.00.

Wspomniana możliwość przyjęcia sakramentu dotyczy osób, które z różnych względów nie przyjęły sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w latach katechizacji szkolnej. Kandydaci przybywają do katedry kwadrans przed godz. 18.00 z następującymi dokumentami ze swojej parafii:

  • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu chrztu
  • poświadczenie o sakramencie pokuty.

 

Wzór dokumentów do bierzmowania

Diecezja Radomska                                                                     ………………., dnia ………………

Parafia …………………………………………

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania …………………………………………………………

                                                                                                                Imię i nazwisko

Zamieszkałemu/łej ………………………………………… w parafii …………………..………………

                                                                      Adres                                              parafia  zamieszkania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania prowadził w grupie / indywidualnie

………………………………………..……..…………… w dniach ………..………………

                          Imię i nazwisko księdza

Kandydat/ka przystąpił/a do sakramentu pojednania…………………………………………………

                                                                                                              data i podpis spowiednika

Zobowiązuję się przekazać zawiadomienie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
do parafii chrztu 
bierzmowanego.                     ……………………………

                                                                                      Podpis księdza przygotowującego

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Parafia Katedralna pw. Opieki NMP

26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 13

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

Imię z bierzmowania …………………………………………………………………………..………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………

Data i miejsce chrztu …………………………………………………………………………………

Nr aktu chrztu …………………………………………………………………………………………

Świadek bierzmowania ………………………………………………………………………………

Miejsce i data bierzmowania Katedra w Radomiu, dnia. ………………..……………….…………

Szafarz bierzmowania ………………………………………

                                                                                     ……………………………………………………

                                                                                                     Podpis duszpasterza katedralnego