Sakrament bierzmowania

 

 W Katedrze Radomskiej każdego 16. dnia miesiąca udzielany jest sakrament bierzmowania podczas Mszy świętej o godz. 18.00.

Wspomniana możliwość przyjęcia sakramentu dotyczy osób, które z różnych względów nie przyjęły sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej w latach katechizacji szkolnej. Kandydaci przybywają do katedry kwadrans przed godz. 18.00 z następującymi dokumentami ze swojej parafii:

  • zaświadczenie o przygotowaniu do bierzmowania;
  • poświadczenie przyjęcia sakramentu chrztu
  • poświadczenie o sakramencie pokuty.

 

Wzór dokumentów do bierzmowania

Diecezja Radomska                                                                     ………………., dnia ………………

Parafia …………………………………………

 

ZAŚWIADCZENIE O PRZYGOTOWANIU DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Proszę o udzielenie sakramentu bierzmowania …………………………………………………………

                                                                                                                Imię i nazwisko

Zamieszkałemu/łej ………………………………………… w parafii …………………..………………

                                                                      Adres                                              parafia  zamieszkania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania prowadził w grupie / indywidualnie

………………………………………..……..…………… w dniach ………..………………

                          Imię i nazwisko księdza

Kandydat/ka przystąpił/a do sakramentu pojednania…………………………………………………

                                                                                                              data i podpis spowiednika

Zobowiązuję się przekazać zawiadomienie o przyjęciu sakramentu bierzmowania
do parafii chrztu 
bierzmowanego.                     ……………………………

                                                                                      Podpis księdza przygotowującego

 

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Parafia Katedralna pw. Opieki NMP

26-600 Radom, ul. Sienkiewicza 13

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

Imię z bierzmowania …………………………………………………………………………..………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………

Data i miejsce chrztu …………………………………………………………………………………

Nr aktu chrztu …………………………………………………………………………………………

Świadek bierzmowania ………………………………………………………………………………

Miejsce i data bierzmowania Katedra w Radomiu, dnia. ………………..……………….…………

Szafarz bierzmowania ………………………………………

                                                                                     ……………………………………………………

                                                                                                     Podpis duszpasterza katedralnego