Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:

  1. Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);
  2. Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);
  3. Zaświadczenie o ukończonym przygotowaniu do sakramentu małżeństwa.
  4. Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 3 miesiące);
  5. Dowód osobisty;
  6. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza jednej z parafii narzeczonych, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią (według miejsca zamieszkania).

PORADNIA RODZINNA czynna w poniedziałki:

Dla narzeczonych:   1630− 1830
(W lipcu i sierpniu dodatkowo w soboty od 1000– 1200)

I KONFERENCJA        1630 – 1715

II KONFERENCJA       1715 – 1745

III KONFERENCJA       1745 – 1830

 

Dla małżeństw:            1830 − 1900

Narzeczeni, którzy zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej na trzy nauki przedślubne trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Katechezy dla narzeczonych prowadzone przez duszpasterza odbywają się w poniedziałki o godz. 1800.