20 rocznica śm. Bpa Jana Chrapka

Bp Jan Chrapek (1948-2001). Foto: ks. S. Piekielnik / www.diecezja.radom.pl