Bp Henryk Tomasik udziela dyspensy

Zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego Biskup Radomski udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
  3. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
  4. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcił, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.

Ordynariusz zachęca zarazem wszystkich do śpiewu Suplikacji po każdej mszy świętej w intencji ofiar koronawirusa i chorych, a także do udziału we Mszy świętej za pośrednictwem radia i telewizji.

Przypominamy, że Radio Plus Radom transmituje mszę świętą z katedry Opieki NMP w Radomiu w każdą niedzielę o godz. 12.30, a w dni powszednie o godz. 6.00.