Czas Wielkiego Postu

Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych w Katedrze
Droga Krzyżowa w każdy piątek:

Dla dzieci o godz. 16.30

Dla dorosłych i młodzieży o godz. 17.15

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.oo.