Czerwiec miesiącem Serca Jezusowego

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w katedrze codziennie o godz. 17.30.