Dzień Papieski w Katedrze

radomskiej katedrze Dzień Papieski połączony będzie z zakończeniem Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. O godz. 18.00 sprawowana będzie Msza św., a po niej odbędzie się koncert ku czci św. Jana Pawła II pt. „TOTUS TUUS SUM MARIA” w wykonaniu artystów pod dyrekcją Huberta Kowalskiego.