III rocznica śmierci Bpa Materskiego

z11416396X,Bp--Edward-Materski 24 marca br. o godz. 18.00
w Katedrze pw. Opieki NMP w Radomiu
zostanie odprawiona Msza św. za zmarłego przed trzema laty ks. Bpa Edwarda Materskiego pierwszego Biskupa Radomskiego.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Biskup Henryk Tomasik