Informacja dla parafian Katedralnych

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ
KANCELARIA PARAFIALNA JEST ZAMKNIĘTA
WSZYSTKIE SPRAWY PROSIMY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE
W GODZINACH URZĘDOWANIA

Poniedziałek – Sobota 10.00 – 12.00

Poniedziałek – Piątek 16.00 – 17.30

KANCELARIA tel.: 48 362-76-67

Konto BGŻ S.A. o/Radom 52 2030 0045 1110 0000 0016 5330

Dziękujemy za wszelkie ofiary na potrzeby katedry, Bóg zapłać!

email: katedra@radom.opoka.org.pl