Jubileusz 100 – lecie parafii

Drodzy Parafianie!

Jubileusz 100-lecia parafii wzywa nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość:

  • Pragniemy więc jako wspólnota parafialna, z wdzięcznością spojrzeć na 100 lat istnienia naszej parafii… i pamięcią serca ogarnąć wszelkie dobro jakie nam przypadło w udziale.
  • Przeżywając teraźniejszość chcemy postawić sobie pytanie i rozeznać, co Duch Boży ma nam tu i teraz do powiedzenia.
  • Otwierając się na przyszłość, która jest przed nami chcemy ufnie zawierzyć każdego z nas i całą wspólnotę Maryi Katedralnej Opiekunce

 

Wszystko to wymaga przemyślenia w świetle Bożego Słowa, a temu mają służyć misje święte, które rozpoczynamy w niedzielę 7 listopada na wszystkich mszach świętych.

 

Wierzymy mocno, że Słowo Boże głoszone nam przez misjonarzy:

Ks. Biskupa Piotra Turzyńskiego i ks. kan. Andrzeja Jędrzejewskiego

pomoże nam właściwie wyrazić jubileuszową wdzięczność, zrozumieć teraźniejszość i z ufnością spojrzeć

w czekającą nas przyszłość.

 

Serdecznie zapraszamy:

 

                              Ks. Proboszcz i Księża Wikariusze