Katedralna Rada Rycerzy Kolumba

Uroczyste wprowadzenie nowych funkcjonariuszy na urzędy do Rady Rycerzy Kolumba w Radzie 16385 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego działającej przy radomskiej katedrze.

Krystyna Piotrowska – FOTO GOŚĆ