Maj miesiącem Maryi

Zgodnie z życzeniem Ojca Świętego miesiąc maj jest poświęcony maratonowi modlitewnemu pod hasłem: „Kościół modlił się nieustannie do Boga”. Inicjatywa ta obejmuje w sposób szczególny wszystkie sanktuaria świata, aby stały się miejscami krzewienia odmawiania różańca wśród wiernych, rodzin i wspólnot oraz wybłagały zakończenie pandemii. W łączności z Ojcem Świętym podejmijmy wspólną modlitwę na nabożeństwach majowych, prosząc o ustanie trwającej pandemii.

Zapraszamy do Katedry na nabożeństwa majowe – codziennie o godz. 17.30.