Niedziela Słowa Bożego

Dzisiejszej niedzieli Słowa Bożego zachęcamy indywidualnie lub w gronie rodzinnym do lektury Pisma Świętego zwłaszcza Ewangelii według św. Marka a o godz. 17.30 zapraszamy do katedry na nabożeństwo Słowa Bożego.