Niedziela Słowa Bożego

foto – Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety