Piesza Pielgrzymka w int. Trzeźwości

XXVI. Radomska Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości

Radom – Niepokalanów

25 – 30 czerwca 2015 r.

Hasło pielgrzymki:

„Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”

Pielgrzymka rozpocznie się 25 czerwca (czwartek)

Mszą św. o godz. 9.00 w radomskiej Katedrze.

Radomska Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości wyrusza w tym roku po raz 26. Nasza pielgrzymka organizowana jest w terminie 25 – 30 czerwca nieprzerwanie od 1990 r. Inicjatorem i Opiekunem pielgrzymki jest Jego Ekscelencja Ks. Bp Adam Odzimek, ówczesny Przewodniczący Zespołu Duszpasterstwa Trzeźwości Konferencji Episkopatu Polski.

Hasłem przewodnim tegorocznej pielgrzymki jest temat zaproponowany przez Zespół Apostolstwa Trzeźwości KEP: „Abstynencja dzieci troską rodziny, Kościoła i narodu”.

Jest to temat niezwykle ważny i aktualny. Dzieci są przyszłością Kościoła i narodu. Niestety, widzimy zjawiska, które każą nam sądzić, że coraz mniej osób rozumie tę oczywistą prawdę. Szczególnie niebezpiecznie jawi się obniżający się wiek inicjacji alkoholowej. Z niepokojem czytamy opracowania mówiące o tym, że wciąż wielu rodziców uważa, że podawanie alkoholu dzieciom w domu nie tylko nie szkodzi, ale wręcz działa profilaktycznie i zapobiega późniejszym problemom alkoholowym.

W czasie Pielgrzymki będziemy modlić się za dzieci i młodzież, aby byli chronieni przed negatywnym wpływem proalkoholowej mentalności. W czasie konferencji będziemy uczyć się w jaki sposób pomagać młodym w umacnianiu ich więzi z Bogiem i kształtowaniu ich pięknego człowieczeństwa, co jest najlepszą ochroną przed uzależnieniami.

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy kto:

– akceptuje religijny charakter pielgrzymki;

– pragnie pogłębić swoją chrześcijańską formację lub szczerym sercem poszukuje Boga;

– zachowa w czasie trwania pielgrzymki wstrzemięźliwość od picia alkoholu i palenia tytoniu;

– jest fizycznie przygotowany do codziennego marszu (ok. 25 km);

– dokona wpisu i posiada widoczny znak pielgrzymkowy;

– będzie przestrzegał zaleceń przewodnika i służb pielgrzymkowych.

Zapisy:

– w dniu wyjścia pielgrzymki, 25 czerwca (obok Katedry) w godz. 8.00 – 9.00

– drogą elektroniczną: pielgrzymkaradomniepokalanow@gmail.com;

– telefonicznie: +48 604 214 773.

Dokumenty niezbędne przy zapisach:

– dowód osobisty lub legitymacja szkolna (nr PESEL);

– do 18 roku życia – pisemna zgoda rodziców.

– uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów – zaświadczenie rodziców, że idą na pielgrzymkę pod opieką osoby pełnoletniej.

Informacje:

ks. Konrad Wójcik, tel. +48 604 214 773, mail: xkwojcik@gmail.com;

– profil na Facebook’u: www.facebook.com/pielgrzymkaradomniepokalanow

Na pielgrzymkę zabieramy ze sobą:

– śpiewnik i różaniec;

– lekkie i wygodne ubranie, wygodne obuwie, jasne nakrycie głowy, dwa elastyczne bandaże, leki osobiste;

– koc lub śpiwór.

Trasa pielgrzymki:

25.06 – Radom – Błotnica (25 km)

26.06 – Błotnica – Białobrzegi (19 km)

27.06 – Białobrzegi – Błędów (25 km)

28.06 – Błędów – Lutkówka (20 km)

29.06 – Lutkówka – Jaktorów (22 km)

30.06 – Jaktorów – Niepokalanów (19 km)

Łącznie ponad 130 km.

Możliwość powrotu autokarem do Radomia.

W pielgrzymce uczestniczą osoby dorosłe i młodzież, przedstawiciele środowisk trzeźwościowych (klubów abstynenckich, wspólnot AA, Al-Anon, Alateen), osoby, którym zależy na promowaniu życia wolnego od uzależnień.

Pielgrzymka to przede wszystkim czas modlitwy i pokuty. Przez wstawiennictwo Niepokalanej chcemy prosić o trzeźwość dla nas samych i naszych rodzin. Niesiemy też w sercach trudne sprawy, naszych bliskich i znajomych, którzy żyją w kryzysie uzależnień.

Pielgrzymka to także czas dawania radosnego świadectwa wiary. Pomimo ciężarów wędrówki nie brakuje nam entuzjazmu i radości. Wieczory pielgrzymkowe to dobry czas na zabawę i integrację Nawiązane w czasie pielgrzymki przyjacielskie więzi okazują się potem wielkim wsparciem po pielgrzymce, pomagają nam zmagać się z codziennymi problemami.

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, to czas kształtowania umysłu i pragnień zgodnie z Bożą wolą. Słuchając konferencji, uczymy się trzeźwo myśleć i mądrze kochać. Jak co roku, konferencje z zakresu profilaktyki uzależnień wygłosi ks. Marek Dziewiecki.

Osoby borykające się z problemem uzależnień w swojej rodzinie, mogą w czasie pielgrzymki uzyskać fachową pomoc i wsparcie.

Pielgrzymowanie odbywa się w grupie. W czasie trwania pielgrzymki zwracamy się do siebie „siostro”, „bracie”, podkreślając tym samym ducha miłości i jedności, jaki powinien panować w czasie pielgrzymiej drogi.

Ks. Konrad Wójcik