Początek Roku Szkolnego

Zapraszamy wszystkich uczniów, dyrekcje, nauczycieli i rodziców
do Katedry na Mszę Świętą rozpoczynającą
nowy rok szkolny i katechetyczny 2019/2020.

2 września 2019 r. godz.8.00