Przepiękny koncert „MAZOWSZA” w radomskiej katedrze