Relikwie Św. Jana Pawła II w Katedrze

W miniony piątek  podczas uroczystości 25-tej rocznicy  pobytu Jana Pawła II w Radomiu , zostały umieszczone w naszej katedrze – boczny ołtarz św. Józefa, po prawej stronie – relikwie św. Jana Pawła II.  Arcybiskup Metropolita Krakowski kard. Stanisław Dziwisz przekazując nam relikwie w dokumencie napisał:

„Niniejszym dokumentem po dokonaniu badania stwierdzamy, że okazana nam cząsteczka krwi św. Jana Pawła  II umieszczona w relikwiarzu jest autentyczna i oświadczamy, że może być wystawiona wszędzie dla pobożnego uczczeni przez wiernych”.

Cześć oddawana relikwiom należy do sakramentaliów Kościoła, które współtworzą atmosferę wiary koniecznej w drodze do zbawienia. Powszechna jest wiara, że święci – obecni w Kościele w znaku swych relikwii – wyproszą nam Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski. Niech obecność św. Jana Pawła II pośród nas w tym znaku przypomina ma Jego życie i nauczanie a jego wstawiennictwo wyprasza nam błogosławieństwo Boże.