Rocznica wizyty w Radomiu Św. Jana Pawła II

4 czerwca przypada 33. rocznica pobytu św. Jana Pawła II w Radomiu. Chcemy podziękować Panu Bogu za osobę naszego Świętego Rodaka, Jego pobyt wśród nas i wspomnieć dziedzictwo, jakie nam zostawił. Z tej racji Ks. Biskup Marek Solarczyk będzie sprawował Msza Święta w Radomskiej Katedrze, 4 czerwca o godz. 18.00, na którą serdecznie zapraszamy.