Rocznica śmierci Biskupa Materskiego

24 marca przypada VIII rocznica odejścia pierwszego biskupa radomskiego Edwarda Materskiego.

Był wytrawnym katechetą, powstańcem warszawskim, inicjatorem budowy wielu kościołów, pomysłodawcą wielu dzieł w diecezji radomskiej jak Tygodnik Ave czy Katolickie Radio Radomskie Ave – dziś Radio Plus Radom.

Biskup Edward Materski, pierwszy biskup radomski urodził się 6 stycznia 1923 r. w Wilnie. W czasie Powstania Warszawskiego pełnił posługę duszpasterską jako kleryk. 20 kwietnia 1947 r. przyjął święcenia kapłańskie. 29 października 1968 r. został mianowany biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej. Sakrę biskupią przyjął 22 grudnia 1968 r. Od 28 marca 1981 r. był biskupem sandomierskim, a od 3 października 1981 r.  biskupem sandomiersko – radomskim. 25 marca 1992 r., po reorganizacji diecezji polskich, objął pieczę nad Kościołem radomskim jako pierwszy biskup diecezji radomskiej. Funkcję tę pełnił do 28 czerwca 1999 r. W latach 1966-1988 był wykładowcą katechetyki formalnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także przewodniczącym Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego. Bp Edward Materski był opiekunem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Radomskiej. Zmarł 24 marca 2012 r. w Radomiu. Troszczył się o katechetów i rozwój katechezy, był organizatorem wielu nowych parafii. Otwarty na wyzwania współczesności powołał do życia Katolickie Radio Radomskie Ave i Tygodnik Ave. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Biskup Edward Materski zmarł 24 marca 2012 roku w Radomiu. Spoczywa na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Radomiu.

Zachęcamy do modlitwy w intencji śp. bpa Edwarda Materskiego. Msza Święta w Katedrze o godz. 18.00.

Elżbieta Warchoł/Radio Plus Radom