Rocznica śmierci bp. Stefana Siczka

31 lipca 2012 roku odszedł do wieczności biskup Stefan Siczek.
Biskup Stefan, był biskupem pomocniczym Diecezji Radomskiej. Szczególną troską otaczał kapłanów, osoby konsekrowane i młodzież. Jeszcze jako wikariusz pracował w Sandomierzu, Suchej, Ćmielowie, potem przez wiele lat był ojcem duchownym w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Po rezygnacji z tej funkcji został kapelanem domu generalnego sióstr Służek NMP w Mariówce. Powołany na biskupa pomocniczego nowej Diecezji Radomskiej  25 marca 1992 r.  Sakrę biskupią otrzymał 11 kwietnia 1992 r. Głównym konsekratorem był kard. Józef Glemp, Prymas Polski. Zawołaniem śp. biskupa Stefana Siczka stały się słowa: „Vivere Evangelio” – „Żyć Ewangelią”, a stolicą tytularną Dagno. Jego ciało spoczywa w krypcie biskupów radomskich na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego w Radomiu.

Portal Diecezji Radomskiej