Rodzina 500+

Program Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze w kwocie 500 złotych miesięcznie (bez kryterium dochodowego) przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. W przypadku pierwszego dziecka świadczenie zostanie przyznane jeżeli rodzina spełni kryterium dochodowe. Jest to 800 złotych netto na osobę w rodzinie lub 1200 złotych jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Apelujemy do mieszkańców Radomia, aby składali kompletne wnioski. Tylko dobrze wypełnione dokumenty będą rozpatrywane. Zgodnie z przepisami Ośrodek ma trzy miesiące na rozpatrzenie wniosku.  Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane są od 1 kwietnia 2016 r.

 Od  1 kwietnia 2016 r. w godzinach od 7.30 do 15.30 w punktach:

 1. MOPS Limanowskiego DOM
 2. Zespół Pracy Socjalnej ul. Grabowa
 3. Słoneczny Dom  ul. Dzierzkowska
 4. Zespół Pracy Socjalnej ul. Królowej Jadwigi
 5. Zespół Pracy Socjalnej ul. Reja
 6. Caritas ul. Kościelna 14 w godzi. 8.00 – 15.30

Od 11 kwietnia 2016 r  uruchomione zostaną dodatkowe punkty

 1. UM ul. Żeromskiego – w godz. – 8.30 -15.30
 2. DPS ul Struga – w godz. -7.30 – 15.30
 3. DPS ul. Wyścigowa – w godz. – 8.00 – 15.00
 4. DPS ul. Garbarska – w godz. – 8.30 – 15.30
 5. Dom Kultury ul. Śniadeckich  w godz. -7.30 – 15.30

Osoby pracujące zapraszamy do punktów mobilnych w godzinach od 14.00 do 18.00

Galeria Słoneczna (sobota) – w dniach 9,16,23 kwietnia 2016r. (obok MULTIKINA)

w dniu 11 kwietnia – w PSP nr 18 ul Ofiar Firleja (poniedziałek )

w dniu 12 kwietnia – w PP nr 1 ul Zientarskiego 3 (wtorek )

w dniu 13 kwietnia – w PSP nr 25 ul. Starokrakowska 124/128 (środa )

w dniu 14 kwietnia – w PSP nr 20 ul Malenicka 29 (czwartek )

Wnioski można składać również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego na  stronie www.wnioski.mpips.gov.pl. – moduł portalu e-wnioski emp@tia. Aby wysłać wniosek za pośrednictwem teleinformatycznego należy założyć profil zaufany na platformie EPUAP i potwierdzić dane w najbliższym urzędzie skarbowym. Wniosek składany drogą elektroniczną podpisuje się profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym. Poprzez system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz poprzez system udostępniony przez Banki