Sakrament Bierzmowania

W oparciu o „Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia Bierzmowania” rozpoczynamy w naszej parafii bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu przez młodzież klas ósmych szkoły podstawowej. Dokonuje się ono poprzez udział w katechezie szkolnej oraz
w systematycznych spotkaniach formacyjnych w parafii. Według Episkopatu „uprzywilejowanym miejscem przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na terenie której znajduje się szkoła”.  Na pierwsze spotkanie, młodzież wraz z rodzicami, zamieszkałych na terenie naszej parafii katedralnej, zapraszamy w przyszłą niedzielę 6 października na Mszę św. o godzinie 9.30 podczas której kandydaci złożą swoje deklaracje. Po zakończeniu Mszy św.  – krótkie spotkanie z rodzicami.