Sakrament Bierzmowania dla dorosłych

                        SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH

                              W PARAFII KATEDRALNEJ OPIEKI NMP W RADOMIU

 

W Katedrze Radomskiej każdego 16-tego dnia miesiąca podczas  Mszy św. o godz. 1800 udzielany jest sakrament bierzmowania dla osób, które z różnych względów nie przyjęły go w czasie katechizacji szkolnej.

 

Warunki przyjęcia do bierzmowania dorosłych:

 

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się we własnej parafii według miejsca zamieszkania kandydata, a odpowiedzialnym za to przygotowanie jest tamtejszy duszpasterz, który swoim podpisem i pieczęcią parafialną potwierdza przygotowanie do tego sakramentu. 

 

Przy zgłoszeniu wymagane są:

  • Metryka chrztu (AD SACRA)
  • Zaświadczenie duszpasterza stwierdzające przygotowanie do bierzmowania
  • Karta bierzmowania – wypełnia kandydat

 

W dniu przyjęcia sakramentu bierzmowania, kandydaci po wcześniejszym przystąpieniu do sakramentu pokuty przybywają do zakrystii katedry  o godz. 1745   z kompletem dokumentów.

 

Uwaga: do bierzmowania nie mogą przystąpić osoby, które żyją w cywilnym, niesakramentalnym związku i mieszkają ze sobą.

 

Świadek bierzmowania:

Bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek. Dobrze jest by świadkiem bierzmowania był chrzestny, czyli osoba, która od początku towarzyszy przyjmującemu sakrament na drodze rozwoju wiary i pomaga w osiągnięciu dojrzałości religijnej.

Funkcję świadka może pełnić inna osoba, która przyjęła już wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego i prowadzi życie zgodne z zasadami Ewangelii. Świadkiem nie może być rodzic kandydata. (kan. 893)