Sakrament małżeństwa

Aby zawrzeć sakrament małżeństwa w parafii katedralnej należy: „zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu” i przedłożyć następujące dokumenty:

 

 1. Dowód osobisty.
 2. . Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielany (ważna 6 miesięcy).
 3. Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce).
 4.  Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy).
 5. . Zaświadczenie o ukończeniu przygotowania bliższego do sakramentu małżeństwa z ostatniej klasy szkoły średniej.
 6. Zaświadczenie z katechizacji przedślubnej odbytej w formie 10 spotkań lub
  w formie weekendowej zakończonej Dniem Skupienia w Sanktuarium w Błotnicy.
 7. Licencja z parafii narzeczonej (lub narzeczonego) jeżeli oboje narzeczeni mieszkają
  poza parafią katedralną
  .
   

PORADNIA RODZINNA czynna w poniedziałki:

Dla narzeczonych:   1630− 1830
(W lipcu i sierpniu dodatkowo w soboty od 1000– 1200)

I KONFERENCJA        1630 – 1715

II KONFERENCJA       1715 – 1745

III KONFERENCJA       1745 – 1830

 

Dla małżeństw:            1830 − 1900

Narzeczeni, którzy zamierzają przyjąć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do Poradni Rodzinnej na trzy nauki przedślubne trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu.

Katechezy dla narzeczonych prowadzone przez duszpasterza odbywają się w poniedziałki o godz. 1800.