Spotkanie wspólnot przy opłatku

IMG_2666W dniu 10 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe wszystkich wspólnot działających w parafii katedralnej. Spotkanie miało charakter pogłębienia wzajemnych relacji pomiędzy wspólnotami, poznania się na wzajem. Głównym celem tego spotkania było łamanie się opłatkiem symbolizującym Jezusa narodzonego w stajence i składanie sobie życzeń. W spotkaniu uczestniczyli razem z nami księża opiekunowie naszych wspólnot oraz ks. proboszcz katedry Krzysztof Ćwiek. Po uroczystym przywitaniu i złożeniu nam życzeń  przez ks. proboszcza, przedstawicielka wszystkich wspólnot z Akcji Katolickiej podziękowała za złożone życzenia, również podziękowała za pracę i trud wkładany przez księży opiekunów w naszą działalność, życząc im dużo sił i opieki Bożej, darów Ducha św. w tym nowym roku. Odśpiewaliśmy wszyscy kolędę „Wśród nocnej ciszy” i rozpoczęliśmy życzenia, łamiąc się opłatkiem. Po życzeniach zasiedliśmy do stołu, na którym były przygotowane różne słodkości przyniesione przez wspólnoty. Spotkanie przebiegało w bardzo ciepłej i życzliwej atmosferze. Na pytanie księdza Dariusza Szlachcica – „Czy warto było takie spotkanie organizować?”- wszyscy spontanicznie odpowiedzieli ,że „tak” . Oznacza to, że jest taka potrzeba, abyśmy wspólnie się organizowali i pięknie przeżywali takie uroczyste chwile jak to właśnie spotkanie opłatkowe.

Pani Danuta Urbańczyk –  Akcja Katolicka