Święcenia Kapłańskie

27 maja, o godzinie 10.00 w radomskiej Katedrze Biskup Marek Solarczyk udzieli sakramentu święceń w stopniu prezbiteratu 7 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.