Święcenia Kapłańskie w Katedrze

W sobotę, 30 maja, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 bp Henryk Tomasik udzieli święceń kapłańskich w stopniu prezbiteratu 4 diakonom, którzy zakończyli formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu.