Święcenia Prezbiteratu

W sobotę 25 maja o godz. 10.00 w radomskiej katedrze Ks. Biskup Marek Solarczyk udzieli  święceń w stopniu prezbiteratu 9 diakonom WSD w Radomiu. Pamiętajmy w modlitwie o nowych kapłanach naszej diecezji.