Tympanon z bł. Ks. Kazimierzem Sykulskim

W tych dniach pojawił się na frontonie katedry ( boczna nawa od ul. Prusa ) trzeci tympanon przedstawiający bł. Ks. Kazimierza Sykulskiego, naszego pierwszego proboszcza. Jest to dar od nas – wdzięcznych parafian. Koszt tego tympanonu to wydatek 20 tys. złotych.  Aby każdy z nas miał w tym swój udział w przyszłą niedzielę ofiary składane na tacę przeznaczamy na ten cel. Można też składać ofiary przelewem na nasze parafialne konto. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!