Ważny komunikat…

  • W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób.
  • Z przykrością stwierdzamy, że nie jesteśmy w stanie spełnić w naszej świątyni na Mszy świętej wymogów bezpieczeństwa, wynikających z konieczności ograniczenia liczebności zgromadzenia do tej liczby. W związku z nowymi zarządzeniami zostają odwołane Msze święte z udziałem wiernych. Kapłani będą odprawiać przewidziane  Msze święte wg. wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludzi.
  • W mszach świętych pogrzebowych może uczestniczyć tylko do 5 osób z rodziny. Obsługi pogrzebu nie wliczamy do liczby uczestników!
  • Zawieszone zostają nabożeństwa Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej z udziałem wiernych.
  • Katedra będzie otwarta od godz. 9.00 do 17.30 i będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w grupach nie większych niż 5 osób.  Korzystajmy ze środków dezynfekujących znajdujących się w oznaczonych miejscach świątyni.
  • W różnych sprawach kancelaryjnych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w godzinach  od 10.00 – 12.00 i po południu od 16.00 do 17.30. Numer telefonu:   (48) 362 – 76 – 67
  • Zachęcamy naszych parafian i wszystkich przychodzących do katedry, do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa i związanej z nim choroby.

    Ks. Proboszcz i duszpasterze katedralni