Wielka Sobota

W Wielką Sobotę są święcone pokarmy na nasz stół wielkanocny. Święcenie pokarmów, podczas którego wierni będą uczestniczyli trzymając w rękach koszyczki, odbywać się będzie na placu przed katedrą w godzinach: 8.00 – 13.00.

Błogosławić pokarmy można samemu, podczas rodzinnej modlitwy przed wielkanocnym śniadaniem. Przykładowe formuły błogosławieństw udostępnione są na stronach internetowych.

Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczynamy o godz. 20.00.