Święto Narodzenia NMP

W Polsce Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny nazywane jest popularnie świętem Matki Bożej Siewnej, bowiem zgodnie ze staropolskim zwyczajem nie zaczynano orki i siewu przed tym właśnie uroczystym dniem. Wierzono, że ziarno rzucone w ziemię będzie wydawać dobre plony, jeśli pobłogosławi je Matka Boża. Aby wszystko było w zgodzie z tradycją, do siewnego ziarna dodawano to, które wyłuskano z kłosów niesionych z kwiatami i ziołami w bukietach w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i poświęconych przed ołtarzem. Miało to zapewnić opiekę Bożej Rodzicielki i dobry urodzaj.