Wspomnienie Błogosławionych Męczenników Radomskich

blogoslawieniTak, jak zostało to zaznaczone w Kalendarzu liturgicznym, w czwartek, 16 czerwca, bardzo proszę wszystkich Czcigodnych Księży, by celebrowali Mszę Świętą o Błogosławionych Męczennikach Radomskich wg formularza Mszy Świętej wspólnej o wielu Męczennikach (Mszał Rzymski s. 13”-18”) w szatach koloru czerwonego. Z tej okazji we wprowadzeniu do liturgii proszę wymienić 5 Kapłanów Męczenników, a w krótkiej homilii ukazać wiernym sylwetkę jednego z Błogosławionych, by przez kolejne lata rozwijać znajomość życiorysów Błogosławionych pochodzących z naszej Diecezji i budzić ich żywy kult.

Pomocą duszpasterską niech będzie posiadana przez wszystkich Księży publikacja ks. Stanisława Makarewicza „Mistrzowie wiary”. Informacje o Błogosławionych Kapłanach Męczennikach Radomskich znajdziemy także na naszej stronie diecezjalnej w zakładce „O diecezji” (Święci i błogosławieni diecezji radomskiej).

                                                                                                                                 Biskup Henryk Tomasik

xsp / www.diecezja.radom.pl