Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim naszym parafianom oraz ich gościom gorące i szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością
i naszym życiem. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jest naszym prawdziwym Ojcem Miłosierdzia.
Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami i niech pomaga nam być miłosiernymi w tym coraz bardziej niemiłosiernym świecie.

 

Ks. Proboszcz kan. Krzysztof Ćwiek wraz z duszpasterzami