Zapraszamy na pielgrzymkę

W dniu 6 sierpnia 2018 roku wyruszy na trasę do Częstochowy 40 Piesza Pielgrzymka Diecezji Radomskiej na Jasną Górę. Pielgrzymowanie jest wpisane w historię człowieka i całego Ludu Bożego. Przypomina nam o tym, że całe życie człowieka jest pielgrzymowaniem do celu wyznaczonego przez Boga – Stwórcę. Abraham, „ojciec naszej wiary”, posłuszny Bożemu poleceniu, podejmuje pielgrzymowanie do ziemi wskazanej przez Pana Boga. Podczas tej pielgrzymki buduje ołtarz i składa ofiarę dziękczynną. Pięknym wzorem pielgrzymowania jest Najświętsza Maryja Panna. Pielgrzymka to czas refleksji, modlitwy i ofiary. Pielgrzymka – to „rekolekcje w drodze”. W tym roku treścią rozważań będą prawdy zawiązane z tematem: „Zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym”. Dziękując za odzyskanie wolności będziemy modlić się w intencji naszej Ojczyzny. Naszym przewodnikiem będzie Patron roku duszpasterskiego – Św. Stanisław Kostka.

Zapraszamy gorąco dorosłych i młodzież do pielgrzymowania z katedralną grupa nr.9, której przewodnikiem jest ks. Tomasz Orłowski. W imieniu pielgrzymów zwracamy się z serdeczną prośbą do ludzi wielkiego serca o wsparcie materialne na czas pielgrzymki. Dziękujemy za wszelką pomoc. Zapisy na pielgrzymkę w grupie katedralnej od 30 lipca do 5 sierpnia w Kancelarii parafialnej.