Życzenia Biskupów Radomskich

Drodzy Bracia i Siostry

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia Oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (por. Mdr 18, 14-15), odczytuje prawdę, o której mówi Święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem. „… przez wcielenie swoje, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”– przypominał nam Św. Jan Paweł II ( Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za Tajemnicę Wcielenia życzymy Drogim Słuchaczom Radia Plus Radom dużo światła z nieba i głębokiego przeżywania prawdy, o której śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc truchleje … A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami” …. „Narodzony Boży Syn,Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu, odkupienie win”. Życzę pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: : „Cicha noc, święta noc,pokój niesie ludziom wszem …”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: ordynariusz bp Henryk Tomasik, bp Piotr Turzyński i bp Adam Odzimek. 

Radosław Mizera/Radio Plus Radom

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close