Życzenia Biskupów Radomskich

Drodzy Bracia i Siostry

„Gdy wszystko było pogrążone w głębokim milczeniu, a noc w swym biegu dosięgła połowy drogi, wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło z nieba, z królewskiego tronu” – tak liturgia Oktawy Bożego Narodzenia, nawiązując do Księgi Mądrości (por. Mdr 18, 14-15), odczytuje prawdę, o której mówi Święty Jan: „Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Jezus Chrystus, „Emmanuel – Bóg z nami”, wchodzi w historię człowieka i pragnie zamieszkać w ludzkich sercach.

Syn Boży stał się człowiekiem. „… przez wcielenie swoje, zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował, ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu”– przypominał nam Św. Jan Paweł II ( Redemptor hominis, p. 8).

W atmosferze przenikniętej dziękczynieniem za Tajemnicę Wcielenia życzymy Drogim Słuchaczom Radia Plus Radom dużo światła z nieba i głębokiego przeżywania prawdy, o której śpiewamy: „Bóg się rodzi, moc truchleje … A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami” …. „Narodzony Boży Syn,Pan Wielkiego Majestatu, niesie dziś całemu światu, odkupienie win”. Życzę pokoju w sercu, o którym mówi wspaniała kolęda: : „Cicha noc, święta noc,pokój niesie ludziom wszem …”

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia życzą: ordynariusz bp Henryk Tomasik, bp Piotr Turzyński i bp Adam Odzimek. 

Radosław Mizera/Radio Plus Radom