Życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana składamy wszystkim naszym parafianom katedralnym oraz ich gościom gorące i szczere życzenia,
aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością, naszym życiem i naszą Paschą. Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala nasze codzienne życie,
obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami a Matka Boża niech nas zawsze otacza swoją opieką i orędownictwem.

Ks. Proboszcz kan. Krzysztof Ćwiek wraz z duszpasterzami