Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE         

       V Niedziela Wielkanocy  19 maja 2019 r.                                                     

  1. Drodzy Siostry i Bracia,

W dniu 1 czerwca bieżącego roku przypada złoty jubileusz kapłaństwa Naszego Pasterza Księdza Biskupa Henryka Tomasika oraz Księdza Biskupa Adama Odzimka. Pragniemy tego dnia o godzinie 11.00 w Katedrze Radomskiej świętować wspaniały dar kapłaństwa i wyrazić najgłębszą wdzięczność za dar powołania naszych Pasterzy, za łaskę ich kapłaństwa i za wszystkie powołania kapłańskie w naszej diecezji i na świecie. Równocześnie pragniemy otoczyć naszego Biskupa Radomskiego Henryka i Biskupa Adama modlitwą i życzliwością oraz wypraszać dla nich światło Ducha Świętego, moc w głoszeniu Słowa Bożego i radość w służbie Kościołowi oraz siły i dobre zdrowie. Będzie to też okazja do wspólnej modlitwy o świętość kapłanów i nowe święte powołania do całkowitego oddania się sprawie Ewangelii. Będą z nami tego dnia także księża Złoci Jubilaci z Siedlec i Radomia oraz kardynałowie, arcybiskupi i biskupi zaprzyjaźnieni z Jubilatami.

Bardzo serdecznie zapraszam na to Eucharystyczne świętowanie wszystkich kapłanów, siostry zakonne i osoby konsekrowane, grupy duszpasterskie, stowarzyszenia, ruchy kościelne i wszystkich Diecezjan. Niech wspólna modlitwa w sobotę 1 czerwca bieżącego roku w Katedrze Radomskiej o godzinie 11.00 będzie wyrazem naszej głębokiej jedności i odpowiedzialności za Kościół oraz wdzięczności Bogu za dar kapłaństwa, a Jubilatom za pół wieku służby.

Z błogosławieństwem oddany w Panu    + Piotr Turzyński

  1. SŁOWO RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI PRZED WYBORAMI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Drodzy Siostry i Bracia,

W niedzielę 26 maja br. we wszystkich państwach tworzących Unię Europejską odbędą się wybory do jej Parlamentu. Od wyników tych wyborów będzie zależał nie tylko kształt polityczny, ale także duchowy Unii Europejskiej. Polska należy do Unii od 2004 roku. Stało się to również dzięki osobistemu zaangażowaniu Ojca Świętego Jana Pawła II, który w członkostwie naszego państwa w tej instytucji dostrzegał nie tylko szansę na rozwój Polski pod względem materialnym i cywilizacyjnym, ale również szansę dla Unii, która będzie mogła czerpać z duchowego skarbca naszej Ojczyzny. W konsekwencji przed Europą otworzy to – jak często głosił to Papież – możliwość oddychania obydwoma płucami, a przez to trwania przy jej chrześcijańskich korzeniach.  Jeszcze na kilka lat przed wstąpieniem Polski do Unii, dnia 3 czerwca 1997 roku Jan Paweł II w obecności pięciu prezydentów państw Europy Środkowej i Wschodniej mówił w Gnieźnie: „Bez Chrystusa nie można budować trwałej jedności. Nie można tego robić, odcinając się od tych korzeni, z których wyrosły narody i kultury Europy i od wielkiego bogactwa minionych wieków. Jakże można liczyć na zbudowanie «wspólnego domu» dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień wypalonych w ogniu Ewangelii, połączonych spoiwem solidarnej miłości społecznej, będącej owocem miłości Boga?”

Mając na uwadze to papieskie nauczanie, lepiej możemy zdać sobie sprawę z tego, jak wielka odpowiedzialność na nas spoczywa w obecnym momencie naszej najnowszej historii. Dlatego bardzo zachęcamy Was, Drodzy Siostry i Bracia, do wzięcia udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego i głosowania zgodnego z właściwie ukształtowanym sumieniem. Modląc się do Boga – za wstawiennictwem świętych Patronów Europy i Polski – o dobrą przyszłość Europy, a także o dobrą przyszłość naszej Ojczyzny, z serca Wam błogosławimy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Jasna Góra, 2 maja 2019 roku

3. Dziś o godz. 15.30 w sali parafialnej zebranie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Serdecznie zapraszamy.

  1. Dzisiejszej niedzieli godz. 19.oo odbędzie się w katedrze koncert znakomitej sopranistki z Nowego Jorku p. Małgorzaty Kellis. W programie utwory poświęcone NMP. Wraz z nią wystąpi p. Maria Czarnecka-Cieślak oraz Kameralny Chór Mieszany im. Bpa Jana Chrapka.
  2. W sobotę 25 maja o godz. 10.oo w radomskiej katedrze ks. Biskup Henryk Tomasik udzieli sakramentu prezbiteratu 11 diakonom WSD Radomiu. Zachęcamy do modlitwy w intencji nowych kapłanów naszej diecezji.
  3. Za tydzień w niedziele 26 maja nasza parafianka p. Malwina Rutka będzie po każdej mszy świętej zbierać ofiary na swój misyjny wyjazd do Zambii. Pomóżmy swoimi ofiarami p. Malwinie w jej misyjnej pracy.
  4. Parafia katedralna organizuje wyjazd na spotkanie młodych w Lednicy 1 czerwca. Koszt 75 zł. Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
  5. Ks. Biskup zaprasza młodzież na I Diecezjalne Dni Młodych w Muzeum Wsi Radomskiej w dniach 14-16 czerwca. Wszystkich młodych, w wieku 14-25 lat, pragnących wziąć udział w tym wydarzeniu prosimy o kontakt z ks. Wiktorem.
  6. Parafia katedralna organizuje pielgrzymki autokarowe do Dębowca i Dukli 25 maja, Medjugorie i wielu innych miejsc w Chorwacji 21-29 czerwca oraz do Muzeum w Oświęcimiu i Łagiewnik, na czuwanie ze św. Ojcem Pio. Zapraszamy serdecznie. Zapisy w kancelarii.