Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Święto Chrztu Pańskiego10 stycznia2021r.                                            

1. Słowo Księdza Biskupa Marka Solarczyka – Ordynariusza naszej diecezji.

Moi Drodzy!

W dniu 4 stycznia 2021 roku Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację biskupa Henryka Tomasika z posługi biskupa radomskiego. Dziękujemy Dobremu Bogu za Jego pasterską troskę i oddaną posługę we wspólnocie Kościoła radomskiego. W uroczysty sposób wypowiemy dziękczynienie dla biskupa Henryka w dniu 19 stycznia, gdy w naszej katedrze radomskiej będziemy modlili się z Nim i zawierzali Go Dobremu Bogu. Tego samego dnia, Ojciec Święty Franciszek mianował mnie biskupem radomskim i zgodnie z przepisami prawa kościelnego objąłem kanonicznie urząd w dniu 8 stycznia 2021 roku, a liturgiczny ingres do kościoła katedralnego odbędzie się w najbliższym czasie. Jako wasz nowy biskup, przywołuję mocy Bożego błogosławieństwa i staję pośród was z wdzięcznością za wasze świadectwo ufnej wiary oraz ofiarnego życia. Proszę was o modlitwę w intencji mojej posługi pośród was, z wami i dla was. Ufam, że z opieką Matki Bożej i wstawiennictwem Św. Kazimierza, w obecnym czasie i panujących warunkach będziemy potrafili być wiernymi świadkami Boga i rozwijać Jego łaski, jakie otrzymujemy z taką obfitością od dnia przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego.

Wasz biskup Marek

 

2. Dziś o godz. 17.30 zapraszamy na niedzielne nabożeństwo z Koronką do Bożego Miłosierdzia.

 

3. Od dnia 1 stycznia 2021 r. uległy zmianie przedpołudniowe godziny dyżurów kancelaryjnych. Kancelaria parafialna jest czynna w godzinach przedpołudniowych, od poniedziałku do soboty od godz.9.00 do 11.00. Po południu bez zmian.

 

4.W ostatnich dniach nastąpiła zmiana w naszym składzie duszpasterskim. Ks. Biskup mianował ks. Jarosława Wasilewskiego proboszczem parafii pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Dziebałtowie k. Końskich. Nowemu proboszczowi składamy nasze gratulacje i życzymy, aby w duszpasterskim posługiwaniu nie zabrakło Mu Bożej łaski i ludzkiej życzliwości. W niedzielę 17 stycznia zapraszamy na mszę świętą o godz. 9.30 w czasie której będziemy się modlić w Jego intencji.

 

5.Zachęcamy do czytania prasy katolickiej polecając tygodnik „Gość Niedzielny”, w którym znajdziemy dodatek w formie modlitewnika do św. Józefa. Składamy serdeczne podziękowanie za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej katedry, zarówno osobiście jak i przelewem na nasze parafialne konto. Bóg zapłać!