Harcerze

Federacja Skautingu Europejskiego [FSE] to ruch wychowawczy dla dzieci
i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej. Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy.
Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze
(12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).Uczą przez działanie. Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się przede wszystkim miłość do Ojczyzny.
Nasza 9ta drużyna radomska powstała w 2013 roku. Naszym patronem jest św. Franciszek z Asyżu, a charakterystycznym znakiem są fioletowo-błękitne chusty. Duszpasterzem naszej drużyny jest ks. Radosław Wroński. Poprzez kilkugodzinne zbiórki w każdą sobotę kształcimy sprawność fizyczną, zmysł praktyczny, zmysł służby
i życie religijne. Zapraszamy na naszą stronę: www.9dr.host-hermer.pl

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close