Harcerze

Federacja Skautingu Europejskiego [FSE] to ruch wychowawczy dla dzieci
i młodzieży w wieku od 8 do 18 lat, prowadzony przez kadrę wychowawczą, którą stanowią młodzi w wieku 18-26 lat i więcej. Ruch jednoczący młodych z różnych krajów Europy.
Skauci Europy dzielą się na trzy gałęzie: wilczki (8-12 lat), harcerki i harcerze
(12-17 lat), przewodniczki i wędrownicy (powyżej 17 lat).Uczą przez działanie. Skauci Europy to ruch, w którym kultywuje się przede wszystkim miłość do Ojczyzny.
Nasza 9ta drużyna radomska powstała w 2013 roku. Naszym patronem jest św. Franciszek z Asyżu, a charakterystycznym znakiem są fioletowo-błękitne chusty. Duszpasterzem naszej drużyny jest ks. Daniel Wiecheć. Poprzez kilkugodzinne zbiórki w każdą sobotę kształcimy sprawność fizyczną, zmysł praktyczny, zmysł służby i życie religijne. Zapraszamy na naszą stronę: www.9dr.host-hermer.pl