Przygotowanie do małżeństwa

Informacje dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa

W lipcu i sierpniu przy Parafii Katedralnej w Radomiu funkcjonuje wakacyjna poradnia rodzinna. Jest czynna w soboty w godzinach 9.00-11.00. Została ona powołana dla narzeczonych, którzy w ciągu tygodnia nie mają czasu na spotkanie z doradcą życia rodzinnego.

Wymagane dokumenty:

1.   Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);

2.   Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);

3.   Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;

4.   Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy);

5.   Dowód osobisty;

  1. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza z parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią.

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).

Dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w sanktuarium Matki Boże Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia w godzinach 10:00-13:00.

Więcej informacji dot. 10 katechez oraz dni skupienia można uzyskać kontaktując się z Duszpasterstwem Rodzin naszej diecezji.