Przygotowanie do małżeństwa

Informacje dla narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa

Wymagane dokumenty:

1.   Metryka chrztu świętego z parafii, gdzie chrzest był udzielony (ważna 6 miesięcy);

2.   Świadectwo bierzmowania z parafii, gdzie sakrament był przyjęty (gdy nie ma adnotacji na metryce);

3.   Zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;

4.   Zaświadczenie z USC (3 egz.) stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważne 6 miesięcy);

5.   Dowód osobisty;

  1. Licencja lub pisemna zgoda własnego proboszcza z parafii, w której jedno z narzeczonych posiada stałe lub tymczasowe zamieszkanie albo faktyczny miesięczny pobyt, jeśli ślub ma się odbyć poza własną parafią.

Na rok 2021 Parafia św. Wacława proponuje następujące terminy spotkań

 

19-20.03.2021 – LINK DO ZAPIÓW – liczba miejsc ograniczona

 

Kolejne terminy będą ustalone już wkrótce 🙂

Wychodząc naprzeciw potrzebom pogłębionego przygotowania do małżeństwa w ramach przygotowania bezpośredniego do sakramentu małżeństwa organizujemy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH w formule  bloku piątkowo-sobotnich(tym razem wszystko odbędzie się w kościele św. Wacława w Radomiu). Cały cykl spotkań obejmuje JEDEN weekend i przebiega według następującego harmonogramu czasowego: piątek od godz. 18.00 do 21.00, sobota od godz. 9.00 do 16.00.

(WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ODNOŚNIE PRZEBIGU I MIEJSCU ODBYWANIA SIĘ KURSU UCZESTNICY OTRZYMAJĄ W MAILU POTWIERDZAJĄCYM ICH UDZIAŁ W KURSIE – ZOSTANIE ON WYSŁANY PO ZAMKNIĘCIU ZAPISÓW)

Spotkania dla narzeczonych  obejmują 16 tematów przewidzianych diecezjalnym programem bezpośredniego przygotowania do małżeństwa, a także tematy z zakresu nowoczesnych naturalnych metod planowania rodziny oraz liturgii sakramentu małżeństwa.

Ze względu na formułę spotkań (wprowadzenia do poszczególnych tematów przez prowadzących a następnie indywidualna praca narzeczonych w parach) konieczna jest obecność obojga narzeczonychZ uwagi na poruszane tematy SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH stanowią integralną całość stąd wymagana jest obecność na wszystkich spotkaniach. W przypadku absencji na części spotkań narzeczeni nie otrzymają potwierdzenia odbycia przygotowania bezpośredniego do małżeństwa.

Zapisy prowadzone są przy użyciu elektronicznego formularza, do którego link pojawi się poniżej obok daty z chwilą rozpoczęcia zapisów na dany turnus. Zapisy prowadzone są do wyczerpania wolnych miejsc. Opłata związana z uczestnictwem w SPOTKANIACH DLA NARZECZONYCH wynosi 50PLN od osoby. Za potwierdzenie swojego udziału w SPOTKANIACH uznaje się wniesienie wspomnianej opłaty na numer rachunku bankowego 69 1240 3259 1111 0010 2333 4091 z tytułem NARZECZENI 2020.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem mailowym: krzy.bochniak@gmail.com

Inną formą przygotowanie do sakramentu małżeństwa są katechezy przedmałżeńskie.

Katechezy przedmałżeńskie rozpoczynają się po zgłoszeniu przez narzeczonych zamiaru zawarcia małżeństwa w kancelarii parafialnej. W ramach katechezy przewiduje się 10 spotkań.

Są one prowadzone metodami warsztatowymi, umożliwiającymi narzeczonym aktywny udział w spotkaniach. Spotkania te prowadzi odpowiednio dobrany zespół pastoralny: duszpasterz, doradca życia rodzinnego, doświadczona para małżeńska, terapeuta, psycholog, lekarz. Na zakończenie narzeczeni uczestniczą w dniu skupienia w jednym z sanktuariów maryjnych Diecezji Radomskiej. Udział w katechizacji przedślubnej potwierdzony jest podpisem prowadzącego dane spotkanie w odpowiednim indeksie. Indeksy przedstawia się duszpasterzowi przed ślubem, przy spisywaniu aktu zawarcia małżeństwa.

Spotkania te odbywać się będą w piątki o godz. 19.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu (księża Filipini) ul. Grzybowska 22 (sala św. Rodziny – budynek parafialny I piętro).

Dni skupienia dla narzeczonych odbywają się w sanktuarium Matki Boże Pocieszenia w Błotnicy k/Radomia w godzinach 10:00-13:00.

Więcej informacji dot. 10 katechez oraz dni skupienia można uzyskać kontaktując się z Duszpasterstwem Rodzin naszej diecezji.