Spowiedź w Katedrze

W “konfesjonale stałym” w radomskiej katedrze swoją posługę pełnią:

Godziny / 
Dzień tygodnia
                        9.00-10.30              16.00-17.30
Poniedziałek
 • Ks. prał. Jan Niziołek
 • Ks. kan. Henryk Mochol
 • Ks. kan. Jacek Kucharski
 • Ks. kan. Sławomir Wilewski
Wtorek
 • Ks. kan. Wiesław Kudła
 • Ks. kan. Syslwester Jaśkiewicz
 • Ks.  kan. Adam Orczyk
Środa
 • Ks. kan. Marcin Rogala
 • ks. Adrian Jakubiak
 • Ks. kan. Marek Adamczyk
 • Ks. Mariusz Chamerski
Czwartek
 • Ks. kan. Andrzej Zarzycki
 • Ks. Paweł Lamparski
 • Ks. Radosław Kacprzak
 • Ks. Sławomir Czajka
Piątek
 • Ks. Karol Kowalczyk
 • Księża Katedralni
Sobota
 • Kapelani radomskich szpitali
                    Nie ma spowiedzi
 • Ważne! Spowiedź stała nie odbędzie się w następujących dniach:
 • 1 listopada
 • 24-26 grudnia