Grupa o.Pio

Content not available.
Please allow cookies by clicking Accept on the banner

Grupy modlitwy założył św. Ojciec Pio w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. Ojciec Pio zaapelował do swoich duchowych synów i córek:
„Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie w nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio powstała przy Parafii Katedralnej w marcu 2004r. Spotkania naszej Grupy odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu (w Katedrze i w sali nad kancelarią). Grupa Modlitwy św. Ojca Pio uczestniczy w pielgrzymkach ogólnopolskich dla Grup Modlitwy oraz rekolekcjach dla Grup Modlitwy. Deklaracje przynależności złożyło 115 osób. W czasie rekolekcji adwentowych w 2005r., do parafii zostały sprowadzone i uroczyście powitane relikwie św. Ojca Pio.

Opiekunem grupy modlitwy św. Ojca Pio jest ks. Tomasz Orłowski.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close