Grupa o.Pio

Grupy modlitwy założył św. Ojciec Pio w 1947 r. jako odpowiedź na wezwanie papieża Piusa XII, by modlitwą zwyciężać zło na świecie. Ojciec Pio zaapelował do swoich duchowych synów i córek:
„Módlcie się ze swymi najbliższymi każdego wieczoru. Spotykajcie się w kościele na Mszy św. Rozważajcie Pismo święte i żyjcie w nim. Przystępujcie do Komunii świętej i adorujcie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie”

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio powstała przy Parafii Katedralnej w marcu 2004r. Spotkania naszej Grupy odbywają się przynajmniej dwa razy w miesiącu (w Katedrze i w sali nad kancelarią). Grupa Modlitwy św. Ojca Pio uczestniczy w pielgrzymkach ogólnopolskich dla Grup Modlitwy oraz rekolekcjach dla Grup Modlitwy. Deklaracje przynależności złożyło 115 osób. W czasie rekolekcji adwentowych w 2005r., do parafii zostały sprowadzone i uroczyście powitane relikwie św. Ojca Pio.

Opiekunem grupy modlitwy św. Ojca Pio jest ks. Tomasz Orłowski.