RRN

Co to jest RRN?

Ruch Rodzin Nazaretańskich jest międzynarodowym katolickim ruchem apostolstwa rodzin.

Powstał w Polsce w 1985 r. w celu pogłębienia życia Ewangelią. Inicjatorem Ruchu był ks. Tadeusz Dajczer, który wraz z ks. Andrzejem Buczelem i grupą osób świeckich utworzyli w Warszawie pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną. Poszukiwali oni dróg nieustannego nawracania się umacniania wiary. W ciągu dwóch lat Ruch rozprzestrzenił się na terenie Polski. Duchowość RRN nawiązująca do komunii życia z Chrystusem, przyczyniła się do jego szybkiego rozwoju wśród innych narodowości w Europie i poza nią.

Duchowość

Ruch czerpie inspirację z Ewangelii, którą chcemy realizować w codzienności naszego życia, w postawie i myśli. Specyfiką RRN jest kultywowanie życia wewnętrznego zgodnie z klasycznymi wzorami ukazanymi przez świętych. Wśród podstawowych wartości widzimy dziecięctwo duchowe, bezgraniczne zaufanie Jezusowi, prostotę, pokorę i wierność Bogu w rzeczach małych.

Najważniejszym wzorem do naśladowania dla uczestników Ruchu jest życie Jezusa w Nazarecie – życie ukryte w Bogu oraz życie Maryi, która również pozostając w ukryciu, podążała drogą pokory, ubóstwa i wierności. Członkowie Ruchu w Matce Bożej widzą Matkę Kościoła i dlatego zawierzają się jej na wzór na św. Jana Apostoła.

W celu rozwoju życia wewnętrznego RRN zachęca w swej pracy ewangelizacyjnej do częstego i pełnego udziału w Eucharystii, adoracji Najświętszego Sakramentu, regularnej spowiedzi i systematycznej lektury Pisma św. W RRN zaleca się korzystanie z pomocy duchowej kapłana, co może przybrać formę kierownictwa duchowego.

Działalność

Jednym z głównych apostolskich celów Ruchu jest ewangelizacja rodziny. Próbujemy szukać takich postaw, dzięki którym ideały rodziny chrześcijańskiej stałyby się bliskie współczesnemu człowiekowi.

RRN jest ukierunkowany na rodziny, ale gromadzi również różne inne osoby: osoby samotne, kapłanów, zakonników, młodzież, dzieci, osoby poszukujące, jak i te, które już Boga „odnalazły”. Ważne jest jedynie autentyczne pragnienie spotkania z Bogiem.

Spotkania o charakterze modlitewnym, z reguły raz w tygodniu, prowadzone są zazwyczaj przez animatorów świeckich i mają różne formy: od czytania i rozważania treści materiałów formacyjnych do dzielenia się świadectwem życia. Spotkania dzieci lub młodzieży mają elastyczną formułę odpowiadającą młodszemu wiekowi uczestników, np. zabawy czy gry dydaktyczne lub rozmowy.

W diecezji radomskiej Ruch Rodzin Nazaretańskich przyjął od 2003 r. prawną formę stowarzyszenia, a kieruje nim moderator diecezjalny ksiądz Bernard Kasprzycki. Co miesiąc odbywają się centralne diecezjalne spotkania w różnych parafiach diecezji w wyznaczoną sobotę (data jest zmienna) o godz. 10. Aktualna informacja jest dostępna u animatorów grup. W programie spotkania jest adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja formacyjna, spotkanie dzieci i młodzieży oraz wspólna Eucharystia. W ciągu roku organizujemy również dni skupienia a w czasie wakacji letnich, gdy mamy przerwę w normalnych spotkaniach formacyjnych a rekolekcje, które są doskonałą okazją do poznania bogactwa naszej wiary i umocnienia się we wspólnocie. RRN w diecezji radomskiej wydaje miesięcznik formacyjny „Ja Jestem”, a można go otrzymać na spotkaniu diecezjalnym.

W parafii Opieki Najświętszej Marii Panny w Radomiu opiekunem ruchu jest ks. Daniel Wiecheć. Spotkania odbywają się w domu parafialnym w środy po Mszy św. o godz. 18.00.

Oprócz spotkań staramy się aktywnie włączać w życie parafii, np. w pierwsze soboty miesiąca po Mszy św. o godz. 8:00 zapraszamy do wspólnego różańca wynagradzającego Niepokalanemu Sercu Maryi. Co roku bierzemy również udział w międzynarodowej pielgrzymce RRN do Częstochowy w sobotę przed niedzielą Bożego Miłosierdzia.

Jeśli poszukujesz swojej drogi do Boga we wspólnocie, serdecznie zapraszamy na nasze spotkania oraz na rekolekcje i dni skupienia. Aktualne informacje o terminach można uzyskać u księdza opiekuna.

Kontakt

Strona internetowa: www.rrn.info.pl